Vitenskapelig artikkel

Real-time prediction of propulsion motor overheating using machine learning

Hellton, Kristoffer Herland; Tveten, Martin; Stakkeland, Morten; Engebretsen, Solveig; Haug, Ola; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Marine Engineering & Technology, p. 9, 2021

Utgivere: Taylor & Francis

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2046-4177
Elektronisk: 2056-8487

Lenker:
ARKIV: http://hdl.handle.net/10852/88688
DOI: doi.org/10.1080/20464177.2021.1978745