Rapport   2005

Haug, Ola

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/32/05

Antall sider: 15