Publications:

108 publications found

Publication

Year

Category

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Rapport

2014

Vitenskapelig foredrag

2011

Lecture popular

2010

Vitenskapelig foredrag

2010

Vitenskapelig foredrag

2008

Programdeltagelse

2006

Populærvitenskapelig artikkel

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Lecture popular