Senior Research Scientist

Ola Haug

Publications

  • 124 publications found
  • Publisher

Ola Haug; Johannes Voll Kolstø; Claudio Heinrich-Mertsching; Risikomodell for styrtregnskader - prediksjoner knyttet til ekstremværhendelser i august 2023 2024. Lecture

Ola Haug; Johannes Voll Kolstø; Claudio Heinrich-Mertsching; Risikomodell for vannskader på bygninger knyttet til styrtregn 2024. Lecture

Ola Haug; Claudio Heinrich-Mertsching; Modelling building water damage risk in a changing climate 2023. Lecture

Jens Christian Wahl; Claudio Heinrich-Mertsching; Izzie Yi Liu; Thordis Thorarinsdottir; Ola Haug; Gjensidige Denmark: Water damage risk model and preliminary analysis of storm damages 2023. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Lansering av Finans Norges klimarapport 2023 , 2023. Media interview

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Claudio Heinrich-Mertsching; Thordis Thorarinsdottir; Assessing risk of water damage to buildings under current and future climates 2023. Scientific lecture

Claudio Constantin Heinrich-Mertsching; Jens Christian Wahl; Alba Ordonez; Marita Stien; John Elvsborg; et al. Assessing present and future risk of water damage using building attributes, meteorology, and topography The Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics), vol. 72, pp. 809 828 19 , (ISSN 0035-9254 1467-9876 ), doi: https://doi.org/10.1093/jrsssc/qlad043 , 2023. Scientific article

Publisher John Wiley & Sons

Riccardo Parviero; Kristoffer Herland Hellton; Ola Haug; Kenth Engø-Monsen; Hanne Therese Wist Rognebakke; et al. An agent-based model with social interactions for scalable probabilistic prediction of performance of a new product International Journal of Information Management Data Insights, vol. 2, pp. 12 , (ISSN 2667-0968 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2022.100127 , 2022. Scientific article

Publisher Elsevier
Publisher Norsk Regnesentral

Thea Roksvåg; Ola Haug; Presentasjon av Climate Futures 2022. Scientific lecture

Jens Christian Wahl; Claudio Heinrich; Thordis Thorarinsdottir; Ola Haug; Stedsbasert risiko for vannskader - fase 2: Effekten av bygningsegenskaper, meteorologi og topografi 2021. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristoffer Herland Hellton; Martin Tveten; Morten Stakkeland; Solveig Engebretsen; Ola Haug; et al. Real-time prediction of propulsion motor overheating using machine learning Journal of Marine Engineering & Technology, pp. 9 , (ISSN 2046-4177 2056-8487 ), doi: https://doi.org/10.1080/20464177.2021.1978745 , 2021. Scientific article

Publisher Taylor & Francis

Ola Haug; Magne Aldrin; Nina Hulleberg; Rikke Ingebrigtsen; Christopher Gjøvåg; et al. Ny metodikk for ÅDT-belegging av vegnettet 2021. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Hanne Rognebakke; Magne Aldrin; Estimering av passasjerer i buss for tog 2021. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Thordis Linda Thorarinsdottir; Sigrunn Holbek Sørbye; Christian L.E. Franzke; Spatial trend analysis of gridded temperature data at varying spatial scales Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography (ASCMO), vol. 6, pp. 1 12 , (ISSN 2364-3579 2364-3587 ), doi: https://doi.org/10.5194/ascmo-6-1-2020 , 2020. Scientific article

Jens Christian Wahl; Claudio Heinrich; Thordis Thorarinsdottir; Alba Ordonez; Øivind Due Trier; et al. Stedsbasert risiko for vannskader - fase 1: Vurdering av topografiske indekser 2020. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Claudio Heinrich; Jens Christian Wahl; Thordis Thorarinsdottir; Ola Haug; Risikomodell for vannskader på bygninger 2020. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Claudio Heinrich; Jens Christian Wahl; Andreas Matre; Thordis Thorarinsdottir; Ola Haug; Risikomodell for vannskader på bygninger og sensitivitet i klimaframskrivninger , 2020. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Aspects of Climate-Induced Risk in Property Insurance pp. 259 276 , 2020. Scientific chapter / article / conference article

Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Lars Holterud Aarsnes; Magne Tommy Aldrin; Ole Christian Astrup; Ola Haug; et al. Statistical approximation to synthetic mid-ship hull girder stress response , 2019. Lecture

Ola Haug; Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Arnt-Børre Salberg; Magne Aldrin; Metodikk for ÅDT-belegging - forslag til løsning 2019. Lecture

Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Lars Holterud Aarsnes; Magne Tommy Aldrin; Ole Christian Astrup; Ola Haug; et al. Statistical Approximation to Synthetic Midship Hull Girder Stress Response Journal of Ship Research, vol. 64, pp. 266 277 11 , (ISSN 0022-4502 1542-0604 ), doi: https://doi.org/10.5957/JOSR.02190008 , 2019. Scientific article

Publisher Society of Naval Architects and Marine Engineers

Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; Virtual indicator sensor for structural condition monitoring 2019. Scientific lecture

Ola Haug; Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Arnt Børre Salberg; Magne Aldrin; Metodikk for ÅDT-belegging - statistisk modell og datakilder 2019. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ingunn Fride Tvete; Ola Haug; Avvik i feie- og tilsynskontroller: utvalgsstørrelser 2019. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ola Haug; Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance 2018. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Magne Aldrin; Ola Haug; Statistical approximation to synthetic mid-ship hull girder stress response 2018. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Thordis Linda Thorarinsdottir; Sigrunn Holbek Sørbye; Christian Franzke; Spatial trend analysis of gridded temperature data sets at varying spatial scales 2017. Scientific lecture

Publisher Norsk Regnesentral

David Bolin; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; Ola Haug; Elisabeth Orskaug; et al. Calibrating regionally downscaled precipitation over Norway through quantile-based approaches Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography (ASCMO), vol. 2, pp. 39 47 , (ISSN 2364-3579 2364-3587 ), doi: https://doi.org/10.5194/ascmo-2-39-2016 , 2016. Scientific article

Ola Haug; David Bolin; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; Elisabeth Orskaug; et al. Modelling and predicting residential water damage insurance claims via a calibrated dynamical downscaling 2016. Scientific lecture

Ola Haug; Arnt Børre Salberg; Statistikk og satellitter - innsikt gjennom tall og bilder 2015. Lecture

Magne Aldrin; Hanne Therese Wist Rognebakke; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk 2015. Lecture

Ola Haug; Arnoldo Frigessi; Ida Scheel; Peter Guttorp; Modelling and predicting residential water damage insurance claims in a climate change perspective 2015. Scientific lecture

Ola Haug; Magne Aldrin; Sammenligning av metoder for beregning av årsdøgntrafikk , 2015. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Ida Scheel; Elisabeth Orskaug; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; et al. Vulnerability models for water damage insurance claims - predictions of future losses in a climate change perspective 2014. Scientific lecture

Ragnar Bang Huseby; Ola Haug; Estimating dynamic roadway travel times 2014. Scientific lecture

Magne Tommy Aldrin; Hanne Therese Wist Rognebakke; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk - Metodebeskrivelse 2014. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk - Oversikt over metodikk og resultater 2014. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk - Teknisk programbeskrivelse 2014. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; Results of the delivery competition for Bladcentralen 2014. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Anders Løland; Ola Haug; Magne Tommy Aldrin; Responsmodellen 2014. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; IFCC: Insuring Future Climate Change 2013. Poster

Ida Scheel; Egil Ferkingstad; Arnoldo Frigessi; Ola Haug; Mikkel Hinnerichsen; et al. A Bayesian hierarchical model with spatial variable selection: the effect of weather on insurance claims The Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics), vol. 62, pp. 85 100 , (ISSN 0035-9254 1467-9876 ), doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-9876.2012.01039.x , 2013. Scientific article

Publisher John Wiley & Sons

Ragnar Bang Huseby; Ola Haug; Estimating dynamic roadway travel times using data from Bluetooth readers 2013. Scientific lecture

Ola Haug; Modellering av vannskader forårsaket av nedbør 2013. Media interview

Ola Haug; Elisabeth Orskaug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; Douglas Maraun; et al. Evaluation and calibration of dynamically downscaled precipitation over Norwegian mainland 2012. Poster

Ola Haug; Elisabeth Orskaug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; Douglas Maraun; et al. Evaluation and Calibration of Dynamically Downscaled Precipitation over Norwegian Mainland 2012. Poster

Ida Scheel; Ola Haug; Elisabeth Orskaug; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; Evaluating and Calibrating Dynamically Downscaled Precipitation Using the Doksum Shift Function 2012. Scientific lecture

Peter Guttorp; Ola Haug; Lectures on Extreme Value Statistics: Theory and Practice 2012. Lecture popular

Magne Aldrin; Egil Ferkingstad; Ola Haug; Ruter#: Estimering av antall trikkepassasjerer 2012. Lecture popular

Ragnar Bang Huseby; Ola Haug; Beregning av reisetid ved hjelp av blåtannteknologi 2012. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Egil Ferkingstad; Ola Haug; Trafikkstatistikk for trikk , 2012. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Elisabeth Orskaug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; Jan Erik Haugen; et al. Evaluation of a dynamic downscaling of precipitation over the Norwegian mainland Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, vol. 63, pp. 746 756 , (ISSN 0280-6495 1600-0870 ), doi: https://doi.org/10.1111/j.1600-0870.2011.00525.x , 2011. Scientific article

Publisher Munksgaard Forlag

Ola Haug; Xeni Kristine Dimakos; Jofrid Frøland Vårdal; Magne Aldrin; Elisabeth Meze-Hausken; Future building water loss projections posed by climate change Scandinavian Actuarial Journal, pp. 1 20 20 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461230903266533 , 2011. Scientific article

Publisher Taylor & Francis

Ola Haug; Arnt-Børre Salberg; Metodikk for trafikkstatistikk. Del I: Grunnleggende beregninger. Del II: Satellitter 2011. Scientific lecture

Ola Haug; Elisabeth Orskaug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; et al. Calibrating dynamically down-scaled precipitation using the Doksum shift function 2011. Scientific lecture

Ola Haug; Elisabeth Orskaug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; et al. Calibrating dynamically downscaled precipitation using the Doksum shift function 2011. Scientific lecture

Elisabeth Orskaug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; Jan Erik Haugen; et al. Evaluation of a dynamic downscaling of Norwegian precipitation 2011. Scientific lecture

Ola Haug; Insurance in a changing climate 2011. Lecture popular

Publisher Matematisk Institutt, UiO

Elisabeth Orskaug; Ola Haug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; A validation suite for downscaled climate model data , 2010. Poster

Ola Haug; Forelesning 2b: Ekstremverditeori 2010. Scientific lecture

Ola Haug; Forelesning 2a: Forsikring 2010. Scientific lecture

Anders Løland; Kjersti Aas; Ola Haug; STATLAB Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium, høsten 2010 2010. Lecture popular

Elisabeth Orskaug; Ida Scheel; Arnoldo Frigessi; Peter Guttorp; Jan Erik Haugen; et al. Supplemental material to: Evaluation of a dynamic downscaling of Norwegian precipitation 2010. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Insuring Future Climate Change 2009. Poster

Siri Øyen Larsen; Magne Aldrin; Ola Haug; Arnt Børre Salberg; Rune Solberg; et al. Traffic monitoring from space for sustainable development of the road network 2009. Scientific lecture

Elisabeth Orskaug; Ola Haug; Skadeprediksjoner basert på ECHAM4 klimamodelldata 2009. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Tore G Abrahamsen; Stein Erik Andresen; Ola Haug; Michaela Lelek; Signe H Ringertz; et al. A controlled intervention study to improve antibiotic use in a Russian paediatric hospital International Journal of Antimicrobial Agents, vol. 31, pp. 478 483 , (ISSN 0924-8579 1872-7913 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2008.01.009 , 2008. Scientific article

Ola Haug; Xeni Kristine Dimakos; Jofrid Frøland Vårdal; Magne Aldrin; Climate change and its impact on building water damage Ukjent, 2008. Scientific article

Skriver du som Wergeland? 2008. Media participation

Jofrid Frøland Vårdal; Ola Haug; Xeni Kristine Dimakos; Magne Aldrin; Fremtidig utvikling i vannskader som følge av klimaendringer - resultater 2008. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Xeni Kristine Dimakos; Jofrid Frøland Vårdal; Magne Tommy Aldrin; Fremtidig utvikling i vannskader som følge av klimaendringer 2008. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Elisabeth Nyeggen Gundersen; Ola Haug; Klimaendringer: Nye utfordringer for forsikringsbransjen 2007. Scientific lecture

Elisabeth Nyeggen; Ola Haug; Skadeforsikring: Forsikringsmessige utfordringer i lys av klimaendringene 2007. Scientific lecture

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Magne Tommy Aldrin; Vurdering av vær- og klimadata til bruk i skademodellering 2007. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ståle Andersen; Torbjørn Sagstuen; Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; Uttesting av beregningsmodulen i NorTraf (basiskurvemetoden) Ukjent, 2006. Article journal

Magne Aldrin; Sonia Mazzi; Ola Haug; En kostnadseffektiv strategi for avisleveranser Logistikk & innkjøp, vol. 5/2006, pp. 11102012 99999 , (ISSN 0808-9604 ), 2006. Science for the public article

Marit Holden; Ola Haug; Arnoldo Frigessi; Finding differentially expressed genes from microarray data 2006. Lecture popular

Publisher Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Ola Haug; Oppdatering av Basiskurvemetodikken , 2006. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Lars Holden; Ola Haug; Kjersti Aas; A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation 2006. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; SAM: Significance Analysis of Microarrays 2005. Scientific lecture

Marit Holden; Anders Løland; Linda Reiersølmoen Neef; Ola Haug; Arnoldo Frigessi; Statistics and Bioinformatics 2005. Lecture popular

Xeni Kristine Dimakos; Ola Haug; Magne Tommy Aldrin; Måling av emballasjebruk i norsk næringsliv 2005. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Magne Tommy Aldrin; Beregning av trafikkvolum for sykler basert på basiskurvemetoden , 2005. Report

Publisher Norsk Regnesentral

O Haug; Ola Myklebost; M Aldrin; Bjørn Østenstad; M Holden; et al. Analysis of the humoral immune response to immunoselected phage-displayed peptides by a microarray-based method Proteomics, vol. 4, pp. 2572 2582 , (ISSN 1615-9853 1615-9861 ), 2004. Scientific article

Arnoldo Frigessi; Håvard Rue; Ola Haug; A dynamic mixture model for unsupervised tail estimation without threshold selection Extremes, vol. 5, pp. 219 236 , (ISSN 1386-1999 1572-915X ), doi: https://doi.org/10.1023/A:1024072610684 , 2003. Scientific article

Publisher Springer

Ola Haug; Elisabeth Nyeggen Gundersen; Klimaendringer - hva vil dette bety for fremtidens skadebilde? Nordisk forsikringstidsskrift, pp. 177 184 , (ISSN 0029-1358 ), , 2003. Scientific article

Sigurd Bjørnestad; Ola Haug; Mer regn gir dyrere forsikring / Vannskadeerstatninger 6-doblet Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2003. Reader opinion

Xeni Kristine Dimakos; Ola Haug; Vanskader innen villaforsikring koblet til meteorologiske målinger 2003. Scientific lecture

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Bent Natvig; NIJOS-3Q: Analyser av regional variasjon 2003. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Magne Tommy Aldrin; Programvare for trafikkberegninger basert på basiskurvemetoden , 2002. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Xeni Kristine Dimakos; Magne Tommy Aldrin; Vann- og vindskader innen villaforsikring koblet til meteorologiske målinger - datagrunnlag 2002. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Xeni Kristine Dimakos; Magne Tommy Aldrin; Vann- og vindskader innen villaforsikring koblet til meteorologiske målinger - statistisk analyse 2002. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Kjetil Fleischer Kåresen; Modelling Danish and German electricity prices - preliminary analysis 2001. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kjetil Fleischer Kåresen; Kjersti Aas; Ola Haug; ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model 2001. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; Ola Haug; Data analysis of UK electricity and gas prices 2001. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Bård Storvik; Ola Haug; Sannsynlighetsvurderinger av premier for Joker og LottoPluss 2000. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral