Risikomodell for styrtregnskader - prediksjoner knyttet til ekstremværhendelser i august 2023

Publication details

  • Event: (Akershus Festning Høymagasinet)
  • Organiser: Gjensidige Skade