Sannsynlighetsvurderinger av premier for Joker og LottoPluss

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/15/00)
  • År: 2000
  • Utgave: SAMBA/15/00
  • Antall sider: 5