Rapport   2003

Haug, Ola; Natvig, Bent

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/22/03

Antall sider: 55