Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring

Publikasjonsdetaljer