Vitenskapelig artikkel

Spatial trend analysis of gridded temperature data at varying spatial scales

Haug, Ola; Thorarinsdottir, Thordis L.; Sørbye, Sigrunn Holbek; Franzke, Christian L.E.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography (ASCMO), vol. 6, p. 1–12, 2020

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2364-3579
Elektronisk: 2364-3587

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/10037/18527
DOI: doi.org/10.5194/ascmo-6-1-2020