Publikasjoner:

147 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2021

Intervju

2021

Vitenskapelig foredrag

2021

Vitenskapelig foredrag

2021

Vitenskapelig foredrag

2020

Vitenskapelig foredrag

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2018

Vitenskapelig foredrag

2018

Vitenskapelig foredrag

2017

Vitenskapelig foredrag

2017

Vitenskapelig foredrag

2017

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Vitenskapelig foredrag

2015

Vitenskapelig artikkel

2014

Faglig foredrag

2014

Vitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel