Rapid adjustment and post-processing of temperature forecast trajectories

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2019
  • Utgiver: John Wiley & Sons
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0035-9009
    • Elektronisk: 1477-870X
  • Lenke: