Vitenskapelig artikkel

Bayesian regional flood frequency analysis for large catchments

Thorarinsdottir, Thordis L.; Hellton, Kristoffer Herland; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Schlichting, Lena; Engeland, Kolbjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Water Resources Research, vol. 54, p. 6929–6947, 2018

Utgivere: American Geophysical Union (AGU)

Utgave: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0043-1397
Elektronisk: 1944-7973

Lenker:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1552054462/RegionalFFA-Thorarinsdottir.pdf
DOI: doi.org/10.1029/2017WR022460