Leder

Comments on: Of quantiles and expectiles: consistent scoring functions, Choquet representations and forecast rankings

Lenkoski, Alex; Thorarinsdottir, Thordis L.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology, vol. 78, p. 548, 2016

Utgivere: Blackwell Publishing

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1369-7412
Elektronisk: 1467-9868