Genetiske endringer i nord-norske timoteisorter over tid og ved oppformering på ulike breddegrader

  • Odd Arne Rognli
  • Akhil Reddy Pashapu
  • Mallikarjuna Rao Kovi
  • Marit Jørgensen
  • Sigridur Dalmannsdottir

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: (NIBIO Tromsø, Holt, Tromsø)
  • År: 2023
  • Arrangør: NIBIO Tromsø, Holt