Genetiske endringer i nord-norske timoteisorter over tid og ved oppformering på ulike breddegrader

  • Odd Arne Rognli
  • Akhil Reddy Pashapu
  • Mallikarjuna Rao Kovi
  • Marit Jørgensen
  • Sigridur Dalmannsdottir

Publication details

  • Event: (NIBIO Tromsø, Holt, Tromsø)
  • Year: 2023
  • Organiser: NIBIO Tromsø, Holt