Vitenskapelig artikkel

Probabilistic prediction of the time to hard freeze using seasonal weather forecasts and survival time methods

Roksvåg, Thea; Lenkoski, Alex; Scheuerer, Michael; Heinrich-Mertsching, Claudio; Thorarinsdottir, Thordis L.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2022

Utgivere: John Wiley & Sons

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0035-9009
Elektronisk: 1477-870X

Lenker:
DOI: doi.org/10.1002/qj.4403