Nytt rammeverk for flomestimering i Norge: Sluttrapport fra forskningsprosjektet FlomQ

  • Thordis Linda Thorarinsdottir
  • Kolbjørn Engeland
  • Deborah Lawrence
  • Øyvind Pedersen
  • Ole Einar Tveito

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Energi Norge
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-436-1048-4