Rapport

Nytt rammeverk for flomestimering i Norge: Sluttrapport fra forskningsprosjektet FlomQ

Thorarinsdottir, Thordis L.; Engeland, Kolbjørn; Lawrence, Deborah; Pedersen, Øyvind; Tveito, Ole Einar; Hellton, Kristoffer Herland; Dyrrdal, Anita Verpe; Eide, Vidar; Førland, Eirik; Holmqvist, Erik; Kobierska, Florian; Jørgensen, Sigrid; Midttømme, Grethe Holm; Moore, Richard; Nordtun, Kristian Strand; Orthe, Nils Kristian; Randen, Frode; Reitan, Trond; Ruther, Nils; Schlichting, Lena; Skaugen, Thomas; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Voksø, Astrid; Væringstad, Thomas; Wang, Thea; Wilson, Donna; Ødemark, Karianne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Energi Norge

Antall sider: 71

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-436-1048-4