Rapport

Antithetic coupling of two Gibbs sampler chains

Frigessi, Arnoldo; Gåsemyr, Jørund; Rue, Håvard

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: NTNU, Institutt for matematiske fag

Serie: Preprint Statistics 13/1999

År: 1999