Nåverdiberegninger for overflatebehandling og utskifting av mastefundamenter - En forstudie

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/10/00)
  • År: 2000
  • Utgave: SAND/10/00