Vitenskapelig artikkel

Estimating functions in indirect inference

Heggland, K; Frigessi, Arnoldo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology, vol. 66, p. 447–462, 2004

Utgivere: Blackwell Publishing

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1369-7412
Elektronisk: 1467-9868