Vitenskapelig artikkel

Brain-derived neurotrophic factor gene (BDNF) variants and schizophrenia: an association study

Edman-Ahlbom, Bodil; Sillén, Anna; Gunnar, Agneta; Kulle, Bettina; Frigessi, Arnoldo; Vares, Maria; Ekholm, Birgit; Wode-Helgodt, Birgitta; Schumacher, Johannes; Cichon, Sven; Agartz, Ingrid; Hall, Håkan; Terenius, Lars; Jönsson, Erik G.; Sedvall, Göran C.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 30, p. 924–933, 2006

Utgivere: Elsevier

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0278-5846
Elektronisk: 1878-4216