Rapport

Value estimation of properites in housing cooperatives in Sweden

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/29/14

År: 2014