Rapport   2014

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/29/14

Antall sider: 26