Vitenskapelig artikkel

Regional thinning of the cerebral cortex in schizophrenia: Effects of diagnosis, age and antipsychotic medication

Varnäs, Katarina; Fjell, Anders Martin; Walhovd, Kristine B; Frigessi, Arnoldo; Jonsson, EG; Agartz, Ingrid; Nesvåg, Ragnar; Lawyer, Glenn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Schizophrenia Research, vol. 98, 2008

Utgivere: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0920-9964
Elektronisk: 1573-2509

Lenker:
DOI: doi.org/10.1016/j.schres.2007.09.015