Metoder for å beregne trafikkdata til overvåkningssystemet for luftforurensning og støy i Oslo. En innledende studie

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (STAT/13/95)
  • År: 1995
  • Utgave: STAT/13/95