Episode 2: Om den essensielle usikkerheten. Med Arnoldo Frigessi