Hvordan bør fremtidens havbruksvirksomhet lokaliseres?

  • Peder A Jansen
  • Edgar Brun
  • Magne Aldrin
  • Arnoldo Frigessi
  • Anders Løland

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/31/04)
  • År: 2004
  • Utgave: SAMBA/31/04