Prognoser for ligningsutfallet, med dekomponering av sum total skatter og avgifter

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (STAT/05/89)
  • År: 1989
  • Utgave: STAT/05/89