Vitenskapelig artikkel

Transcriptomic pan-cancer analysis using rank-based Bayesian inference

Vitelli, Valeria; Fleischer, Thomas; Ankill, Jørgen; Arjas, Elja; Frigessi, Arnoldo; Kristensen, Vessela N.; Zucknick, Manuela

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Molecular Oncology, 2022

Utgivere: John Wiley & Sons

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1574-7891
Elektronisk: 1878-0261

Lenker:
DOI: doi.org/10.1002/1878-0261.13354