Rapport   2012

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/25/12