Rapport   2011

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/20/2011

Antall sider: 17