Sammenheng mellom luftveisplager og luftforurensning. En innledende analyse av dagboksdata fra Oslo

  • Magne Aldrin
  • J. Clench-Aas
  • O. H. Skjønsberg
  • J. Moseng
  • J. Leegaard

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (STAT/11/95)
  • År: 1995
  • Utgave: STAT/11/95