Vitenskapelig artikkel

A genetic and spatial Bayesian analysis of mastitis resistance

Saebo, S; Frigessi, Arnoldo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Genetics Selection Evolution, vol. 36, p. 527–542–16, 2004

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0999-193X
Elektronisk: 1297-9686