Intervju

Termisk avlusing øker dødeligheten ni ganger

Jensen, Britt Bang; Aldrin, Magne (intervjuobjekter)

Publikasjonsdetaljer

Publiseringsdato: 10.06.2020

Sted: Intrafish.no (internett), 10. juni 2020