On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic?

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Journal of Multivariate Analysis, vol. 101, p. 1296–1310–15, 2010
  • Utgiver: Academic Press
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0047-259X
    • Elektronisk: 1095-7243
  • Lenke: