Estimating and decomposing total uncertainty for survey-based abundance estimates of Norwegian spring-spawning herring

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: ICES Journal of Marine Science, vol. 64, 2007
  • Utgiver: Oxford University Press
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 1054-3139
    • Elektronisk: 1095-9289