Kan papirkvalitet predikerast på grunnlag av prosessvariable? Ein innleiande analyse

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (STAT/13/94)
  • År: 1994
  • Utgave: STAT/13/94
  • Antall sider: 7