The effect of salting with magnesium chloride on the concentration of particular matter in a road tunnel

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Atmospheric Environment, vol. 42, p. 1762–1776–15, 2008
  • Utgiver: Elsevier
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 1352-2310
    • Elektronisk: 1873-2844
  • Lenke: