Tidsplott av luftforurensnings-, meteorologiske og trafikkdata brukt i STANDAM

Publikasjonsdetaljer

Denne rapporten presenterer detaljerte figurer av luftkvalitets-, meteorologiske
og trafikkdata brukt i prosjektet “Statistisk multivariabel analyse av data fra Ring
2 i Oslo 2001-2009 (STANDAM)”, finansiert av Statens Vegvesen.