Spredning av ILA-virus og betydningen av lavvirulent ILA-virus

  • Peder A Jansen
  • Trude Marie Lyngstad
  • Monica Jankowska Hjortaas
  • Anja Bråthen Kristoffersen
  • Edgar Brun

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Norsk Fiskeoppdrett, 2011
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0332-7132