Rapport   2014

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/33/14

Antall sider: 53