Rapport   2013

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/39/13

Antall sider: 53