Totaleffekt av Qlice gitt antatt effektivitet i lusas enkeltstadier -basert på scenariosimulering fra en populasjonsmodell for lus på oppdrettsanlegg

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/19/2017)
  • År: 2017
  • Utgave: SAMBA/19/2017
  • Antall sider: 22