Publikasjoner:

171 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2014

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig artikkel

2008

Rapport

2008

Vitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2004

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Rapport

2002

Vitenskapelig foredrag

2002

Vitenskapelig foredrag

2002

Populærvitenskapelig artikkel

2002

Vitenskapelig foredrag

1995

Vitenskapelig artikkel

1994

Vitenskapelig foredrag

1994

Rapport

1993

Populærvitenskapelig artikkel

1992

Vitenskapelig foredrag