Strategier for bekjempelse av lakselus - en vurdering basert på scenariosimulering for Rogaland -Delrapport for prosjekt FHF:901414 "Enhetlig proaktiv lusestrategi Rogaland"

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/29/2019)
  • År: 2019
  • Utgave: SAMBA/29/2019
  • Antall sider: 26