Vitenskapelig artikkel

Detecting money laundering transactions with machine learning

Jullum, Martin; Løland, Anders; Huseby, Ragnar Bang; Ånonsen, Geir; Lorentzen, Johannes P

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Money Laundering Control, vol. 23, p. 173–186, 2020

Utgivere: Emerald Group Publishing Limited

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1368-5201
Elektronisk: 1758-7808

Lenker:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1583921963/jullum_et_al_2020_money_laundering.pdf
DOI: doi.org/10.1108/JMLC-07-2019-0055