Evaluering av dataopptak fra kjerneprøvers overflate og beregning av kornstørrelsesfordelingen

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (BILD/03/92)
  • År: 1992
  • Utgave: BILD/03/92