Re-estimering av populasjonsmodell for lakselus 2019 - Delrapport for prosjekt FHF:901414 "Enhetlig proaktiv lusestrategi Rogaland"

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/28/19)
  • År: 2019
  • Utgave: SAMBA/28/19
  • Antall sider: 26