Prediksjon av biomasse for norsk oppdrettslaks ─ fase 1

Publikasjonsdetaljer