Modell for spredning av infeksiøs lakseanemi (ILA) i marine lakseanlegg i Norge

  • Magne Aldrin
  • Trude Marie Lyngstad
  • Anja Bråthen Kristoffersen
  • Bård Storvik
  • Peder A Jansen

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: (Radisson Blu Hotel, Tromsø)
  • År: 2011