Vitenskapelig artikkel

The digestion time for salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) in lumpfish (Cyclopterus lumpus)

Staven, Fredrik; Engebretsen, Solveig; Aldrin, Magne; Iversen, Nina S.; Staven, Andreas R.; Egeland, Torvald; Stensby-Skjærvik, Silje; Imsland, Albert; Boissonnot, Lauris Jeannine Ernestine

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 578, 2023

Utgivere: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Lenker:
DOI: doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.740103