Rapport   2012

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/02/12

Antall sider: 20